MAS SINEN

El vi que ho va començar tot

Per Roman Aixendri
Fotografia i vídeo: Andrei Moldovan
Edició: Priscila Alegre