Director
Jaume Martínez
jaume@routecru.com

Cap de continguts
Roman Aixendri
roman@routecru.com

Càmera
Vlad Pop
vlad@routecru.com

Edició
Madalina Stanciu
madalina@routecru.com

Il·lustració
Vlad Pop

Col·laboradors
Salvador Colomé
Dörte Wesche
Jaume Martí
Joaquín Pegueroles
Jordi Canalda
Sabina Ruiz

Agraïments
José Luis Todó
Anton Monner
Mònica Clua
Mariaelena Roqué

Publicitat
routecru@routecru.com