Director editorial
Jaume Martínez
jaume@routecru.com

Cap de continguts
Roman Aixendri
roman@routecru.com

Edició
Vlad Pop
vlad@routecru.com

Video
Adrian Lazarean
adrian@routecru.com

Fotografia
Andrei Moldovan

Il·lustració
Vlad Pop

Col·laboradors
Salvador Colomé
Dörte Wesche
Jaume Martí
Roman Aixendri
Anna Borràs
Blai Rosés

Agraïments
Lluís Melich
Adrià Barceló
Àngel Teixidó
Joan Muñoz

Publicitat
routecru@routecru.com