Director editorial
Jaume Martínez
jaume@routecru.com

Cap de continguts
Roman Aixendri
roman@routecru.com

Edició
Vlad Pop
vlad@routecru.com

Video
Adrian Lazarean
adrian@routecru.com

Fotografia
Andrei Moldovan

Il·lustració
Vlad Pop

Col·laboradors
Salvador Colomé
Dörte Wesche
Jaume Martí
Roman Aixendri
Madalina Stanciu

Agraïments
Joan Gil
Assumpta Hostalot
Mariaelena Roqué
Jordi Buixonat
Yannick Garcia

Publicitat
routecru@routecru.com