routecru#13

Capra pyrenaica subsp. hispanica

L’aigua. En esclatar la primavera, les artèries del Delta es preparen per bombejar-la cap als “quadros”. I la vida.
En qüestió de dies, els canals i les sèquies hauran distribuït diligentment el líquid de la vida a tots els racons del Delta. Els camps esperen la renovació del cicle amb la terra oxigenada i preparada. En qüestió de setmanes, els primers fillols de les plantes hauran emergit de l’aigua buscant el sol. El cicle del conreu de l’arròs és capriciós; vol que les estampes més desitjades de la iconografia deltaica, els camps transformats en miralls d’aigiua, es puguin capturar justament coincidint amb la Setmana Santa. En qüestió de dies, les xarxes socials de la globosfera s’inundaran d’instantànies executades amb fascinació i devoció: enquadraments precisos i en molts casos inversemblants: cels matemàticament reflectits en parcel·les esdevingudes llenços,… bicicletes, passejants, tractors i masies levitant subtilment per sobre d’una fina capa d’aigua. L’aigua. Ella és la clau de volta del misteri del Delta. I la vida. La circulació hídrica atreu justament cada any a les Terres de l’Ebre milers d’aus en busca de sojorn i aliment. L’aigua i la vida.

Cabra salvatge

Capra pyrenaica subsp. hispanica