Mentre espero la Barca
em sento de nou infant:
en faig joguina molt parca
que riu avall va surant,
una senzilla barqueta,
-llagut d’imaginació-
amb fulla de canya feta
i un grapadet d’il·lusió.

Poema de Carmel Biarnés recollit al llibre Cabussats a l’Ebre, de BIEL PUBILL I SOLER, i JOSEP MARIA RADUÀ I SERRA.

Cedides per:
Pere Serra, 1961.
Dolors Jornet, anys seixanta.
Consuelo Montaña, anys cinquanta.
Pura Biarnés, anys cinquanta.
Josep Maria Pros, anys cinquanta.
Magdalena Serra, 1954.

Cabussats a l’Ebre. Biel Pubill i Soler, Josep M. Raduà i Serra (2009)